Get Adobe Flash player

Our bitches

Our dogs

Listopad 2012

11. 11. CACIB Karlsruhe
rozhodčí: H. Müller-Heinz (D)

Kofík - tř. mezitřída: V2, res. CAC
Najbík - tř. šampionů: V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3.


10. 11. CAC Karlsruhe
rozhodčí: Dr. Peper (D)

Kofík - tř. mezitřída: V3
4. 11. CACIB Praha
rozhodčí: M. Krinke (CZ)

Kofík - tř. mezitřída: V1, CAC
3. 11. CACIB Praha
rozhodčí: 

Kofík - tř. mezitřída: VD1
Najbík - tř. šampionů: V3

zpet